Ungdomar på sommarläger 2008Ungdomar på familjeläger

Ungdomar är naturligtvis mer än välkomna på familjeläger! Det vanligaste är att ungdomar åker med sina egna familjer. Om den övriga familjen inte vill åka på lägret kan ungdomen ”adopteras” av en annan familj. Denna familj ansvar för ungdomen så som för sina egna barn, och meddelar lägerledarna om detta på den egna anmälningsblanketten.

Ungdomsboende

På en del läger väljer lägerledarna att ha ungdomsboende. Det är ett hus eller del av hus där ungdomar (åldersgräns sätts av lägerledare och ungdomsledare) bor utan sina föräldrar.

Anmälan om ungdomar som vill bo i ungdomsboende görs smidigast via anmälningsblanketten till lägret.

Eftersom att lägret är ett familjeläger, kommer föräldrar, ungdomar, ungdomsledare och lägerledare tillsammans överens om ordningsregler som klart och tydligt meddelas under ett möte för alla inblandade första kvällen. Detta är jätteviktigt. Det är mycket lättare att respektera regler och varandra samt frånkomma eventuella konflikter om reglerna är tydligt presenterade och överenskomna.

Ungdomar och vuxna måste tillsammans se till att alla trivs på lägret. Om det blir problem i ungdomsboendet eller i gruppen är det de inblandades föräldrar (eller ”adoptivföräldrar”) som får reda ut problemen, följs inte reglerna i ungdomsboendet kan de som stör inte bo kvar där.

I värsta fall, om konflikten inte verkar gå att lösa, kanske hon/han måste åka hem. Vi får inte glömma bort att det är familjeläger och inte ungdomsläger.