Ungdomsledare på familjeläger

Ungdomsledare är ett antal ungdomar som valt att hjälpa lägerledarna med aktiviteter för ungdomar under familjeläger.

Om samarbetet mellan lägerledare och ungdomsledare fungerar bra är chansen mycket stor att alla grupper som deltar på lägret känner sig nöjda och glada.

Att låta ungdomar engagera sig för andra ungdomar har visat sig vara mycket givande och därför satsar Dysmeliföreningen på dessa ungdomar.

Det är alltid möjligt att rådfråga styrelsens ungdomsansvarige och ta hjälp av henne/ honom under planeringsfasen såväl som under lägret. Ett tips är dock att inte utgå från att han/hon själv kan ställa upp som ungdomsledare eftersom att det finns så många andra aktiviteter att arrangera för ungdomar under året.

Vem blir ungdomsledare?

Ungdomar kan själva anmäla sitt intresse att vara ungdomsledare till ungdomsansvarig eller rekommenderas av ungdomsansvarig till lägerledarna som i sin tur frågar de tilltänkta. Erfarenheten med ungdomsledare säger att det är bra om ungdomsansvarig är med och ”godkänner” ungdomsledarna, ser till att de får den hjälp och det stöd de behöver för att planera ungdomsaktiviteter.

Det är viktigt att ungdomsledarna tillsätts tidigt i planeringsprocessen så att de är lika delaktiga som de vuxna i planering av aktiviteter, detta för att förebygga eventuella konflikter och problem med schemaläggning och genomförande av aktiviteter osv.

Vad gör ungdomsledarna?

I planeringsfasen är det ungdomsledarnas uppgift att, gärna tillsammans med de vuxna, kartlägga utbudet av aktiviteter för ungdomar. De kan utforma ett förslag på ett parallellt program till det stora lägerprogrammet och det är bra om ungdomarna kan delta på många av familjeaktiviteterna och kanske även ställa upp som arrangörer för exempelvis sportaktiviteter, tävlingar, aktiviteter för yngre barn etc.

Ungdomsledarna ingår i lägerledningsgruppen och bör delta på alla planeringsträffar och få löpande information angående lägret samt vara med och jobba sida vid sida med lägerledarna under hela lägret, även vid utvärderingen så att de känner sig inkluderade.

Under lägret bor ungdomsledarna i ungdomsboendet och är sammankallande till ungdomsaktiviteterna. De har ansvaret för att de ungdomar som är intresserade blir informerade och känner sig välkomna att vara med på aktiviteterna som exempelvis kan vara filmkvällar, utflykter, disco, egen middag etc. Om det behövs skjuts till någon aktivitet måste de vuxna naturligtvis hjälpa till bäst de kan med att se till att alla har skjuts.

Det är mycket bra om ungdomarna visar sig och är så mycket som möjligt bland andra deltagare på lägret, en anledning för småbarnsföräldrar att åka på läger är just att se hur äldre dysmelister gör olika saker och dysmeliungdomar är ofta ”idoler” och förebilder för de yngre. Där med inte sagt att ungdomarna ska agera självklar gratis dagispersonal.

Ungdomsledarna har inget principiellt ansvar för vare sig de andra ungdomarna eller ungdomsboendet under familjeläger. Var ungdoms föräldrar/förälder är ansvariga för sina barn. Där emot är det viktigt att kommunikation mellan ungdomsledare och lägerledare fungerar väl och att ungdomsledarna berättar för de vuxna om någonting gått fel eller någonting måste åtgärdas.