Regionala ungdomsträffar

Ungdomsträffar är för ungdomar som bor i samma region och ger dessa möjlighet att hålla kontakt mellan sommar- och vinterlägren.

Träffarna är enkla. Man kanske går ut och äter pizza, spelar lasergame eller bowlar och har kul tillsammans under en dag.

Dysmeliföreningen stödjer dessa träffar med upp till 75:- per deltagare.

Den som vill arrangera en ungdomsträff kan höra av sig till ungdomsansvarig.