Det finns alltid någon du kan fråga om dysmeli

Att bygga upp och vidmakthålla goda och nära kontakter med våra medlemmar är av stor vikt för oss. Likaså att medverka till att våra medlemmar kommer i kontakt med varandra och kan utbyta tankar och erfarenheter.

I varje region har vi därför 1 – 2 kontaktpersoner som svarar för den regionala kontaktverksamheten. I deras uppgifter ingår att ”ta hand om” nytillkomna medlemmar men även att hjälpa de som redan är medlemmar i vår förening.

När vi får en ny medlemsfamilj

ringer regionens kontaktperson upp familjen och hälsar dem välkomna till föreningen och berättar om vår verksamhet.

Kontaktpersonen förmedlar kontakt

Med hjälp av den information vi har om våra dysmelister kan kontaktpersonen erbjuda att förmedla kontakt med en familj i närheten eller med samma eller en liknande typ av dysmeli.

Kontaktpersonen kan även förmedla kontakt med andra medlemsfamiljer som har erfarenheter t ex

  • av samma typ av operativt ingrepp som planeras att göras på er dysmelist,
  • av vårdinstanser i er egen region
  • av byte av skola och hur man informerar i den nya skolan om barnets dysmeli.

Exemplen kan göras många men de har alla det gemensamt att de skapar kontakter – med funktionärer inom föreningen eller med andra medlemmar i den unika gemenskap som vuxit fram i föreningen.

Lista över kontaktpersoner