Välj ditt medlemskap

Familjer

Familjemedlemskapet omfattar alla i familjen. Ungdomar som för sin utbildning bor på annan adress innefattas också i familjemedlemskapet – även men kan om de så önskar ha ett eget enskilt medlemskap.

Familjemedlemskap 400 kr/år *)

Enskilt medlemskap

Medlemskapet för enskild vuxen.

Ungdomar som flyttat hemifrån eller som av annan anledning önskar ett eget medlemskap kan också ha ett enskilt medlemskap från och med det år man fyller 16.

Enskilt medlemskap 200 kr/år *)

Stödmedlem

Ett medlemskap för dem som önskar stödja vår verksamhet utan att själva aktivt deltaga i den.

Stödjande medlemmar minst 200 kr/år *)

Vad får du som medlem?

Läs vår verksamhetsplan.

Du som medlem i föreningen får också tillgång till Facebookgruppen ”Dysmeliföreningens medlemmar”, här kan du ställa frågor, bolla idéer och få information om vad som händer i föreningen. Gå med i gruppen via länken nedan. 

Länk till facebookgruppen.

Vill du veta mer?

Kontakta någon i styrelsen eller någon av våra kontaktpersoner som finns i hela landet.

*) För medlemskap som påbörjas efter den 1 augusti täcker den första årsavgiften även det efterföljande året.