Så här blir du medlem

Sänd ett e-postmeddelande till Stig Jandrén med följande information:

  1. namnen på de vuxna medlemmarna
  2. adress
  3. telefonnummer
  4. namn och personnummer för dysmelisten
  5. namn och födelseår för övriga barn

Eller ring oss på telefon 08-20 94 35.