Revolving®

En strukturell myofasciell behandlingsteknik

Huvudsyftet med en Revolvingbehandling är att genom att släppa på spänningar i muskler och fascior (muskelhinnor):

Återskapa rörelsemönster och balans i kroppen

Motverkar slitage på leder, muskler och ligament

Minskar smärta, förbättra prestation och öka välmåendet

Begreppet Revolving® myntades av naprapaten Richard Thörn, och  har tidigare kallats Deep Tissue. Det är en behandlingsmetod som växt fram under Richards mångåriga terapeutiska arbete med bla. Yrkesdansare, musiker och artister.

Denna strukturella myofasciella behandling upplevs som mycket behaglig samtidigt som den effektivt löser upp spänningar i kroppen.

En terapeut som arbetar med Revolving® inleder alltid sin behandling med  en kroppsläsning för att analysera var kroppens restriktioner finns. Inaktiva samt överbelastade områden urskiljs och kan därefter behandlas korrekt. Uttrycket myofasciell syftar på myo= muskel + fascia= hinna, i.e muskelhinna.

Kroppens muskelhinnor har en funktion av stabilisering och formgivning åt muskulaturen samt ser till att olika muskelgrupper kan arbeta friktionsfritt intill varandra. Vid skador och inaktivitet styvnar dessa hinnor och försämrar musklernas arbetsförmåga och flexibilitet.
Revolvingbehandling ökar muskelhinnornas flexibilitet och tillåter därmed musklerna att arbeta till sin fulla potential.

Boka tid

Om du vill lära dig lite mer om fascian och dess funktion