Filip med multipla handdysmeli

Filip

Filip föddes 2001 med multipla handdysmeli. Han saknar vänster hand och del av arm. Benen i underarmen är ihopväxta så han kan inte vrida armen. Armbågen är överroterad vilket medför att han böjer hela armen bakåt och detta har i sin tur medfört att musklerna i axeln har blivit för glappa och muskeln i armbågen insida för kort.

Filip fick sin första kosmetiska protes vid 6 månader, myoelektriska protes vid 2,8 års ålder. Han får sina proteser från Göteborg. Varje tisdag badar han på Lasarett med två andra pojkar som har annat funktionshinder. Två gånger i månaden åker han till Västerås handikappenhet och tränar där med tre dysmelibarn från Västerås. Vi har en vibrationsapparat som vi använder ca 3 gånger per dag för att Filip har så dålig cirkulation i armen och att armen växer dåligt. Fyra gånger per år åker Filip till Göteborgs dysmelienhet och tränar.

Behandlingarna fortsätter. Vi gör habiliteringsplan en gång per år med sjukgymnast och arbetsterapeut och målet är att stärka hans muskler i armen så bra det går och att han skall använda handen spontant i dagliga situationer.

Men trots sin dysmeli Filip fixar det mesta på hans vis!