Samlat omhändertagande

Det finns flera specialister i Sverige att söka hjälp hos när du/ni fått ett barn med dysmeli eller om barnet har drabbats av extremitetsskador tidigt i livet.

Ju tidigare du/ni kommer i kontakt med specialister i barnneurologi och habilitering desto bättre. Så begär remiss till en av nedan enheterna.

Specialisthjälp i Göteborg, Stockholm, Skåne och Örebro

Info om andra specialister och vårdinstanser