Dysmeli- och armprotesenheten i Örebro

Dysmeli- och armprotesenheten är ett nationellt kunskapscenter för barn och vuxna med reduktionsmissbildningar (dysmeli) eller armamputation.

Dysmeli- och armprotesenheten tar emot barn med reduktionsmissbildningar (dysmeli) samt barn och vuxna med traumatiska amputationer från hela Sverige men med koncentration av remisspatienter från de mellansvenska länen.

På enheten arbetar arbetsterapeuter, läkare, sjukgymnast och sekreterare och till vår dysmeliverksamhet finns även psykolog och kurator inkopplade. Nära samarbetspartners på inom sjukhuset är avdelningen för ortopedteknik och ortopedkirurgiska kliniken samt handkirurgiska kliniken.

Enheten startade i början av 70-talet och verksamheten är inriktad på att samordna medicinska, ortopedtekniska ch psykosociala insatser för patienter med dysmeli eller armamputation. Förutom mottagningsverksamhet och familjeträffar erbjuder enheten intensivbehandling för barn och ungdomar samt informationsdagar för familjer med små barn med dysmeli.

Nå oss på internet

På Mina Vårdkontaker kan Du förnya recept, av- eller omboka din tid och kontakta oss eller beställa journalkopior. Du slipper passa telefontider och kan göra dina ärenden när du vill och var du vill via Internet.

Källa: Dysmeli-och-armprotesenheten i Universitetssjukhuset Örebro