Övrig vård

Handikapp & Habilitering
En självständig resultatenhet inom Stockholms läns landsting med verksamhet inom hela Stockholms län. Enheten erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, till exempel utvecklingsstörning, autism och rörelsehinder.

EX-Center
Ett kunskapscenter på riksnivå för människor med reduktionsmissbildningar/skador på fler än en extremitet.

OT-Center
Ett ortopedtekniskt företag med huvudverksamhet i Danderyd, norr om Stockholm, och är leverantör till Stockholms läns landsting. Vi tar också emot brukare från övriga Sverige och andra länder. Företaget ingår tillsammans med Aktivgruppen i Otto Bock Patient Care med verkstäder på 11 olika platser i landet. OT-Center är främst profilerat på tillverkning av proteser för övre och undre extremiteter, men har mycket god kompetens för tillverkning av alla förekommande ortopedtekniska hjälpmedel. Vi arbetar mycket med speciallösningar, bl a. för personer med dysmeli. Ett ledord för verksamheten är teamarbete, samarbete med övriga medicinska yrkesgrupper för ett bättre helhetsresultat inom rehabilitering och habilitering.

TeamOlmed
TeamOlmed är ett ortopedtekniskt företag med verksamheter på ca 20 platser i syd och mellan Sverige. Med hög kompetens och i nära samarbete med ordinatörer och behandlingsteam erbjuds all form av ortopedteknisk service. TeamOlmeds Armprotessektion är verksam på alla aktuella orter med armprotesförsörjning. Avdelningen i Solna är specialiserad på ortoser och proteser till barn och ungdomar med bendysmeli. För information om TeamOlmed vg besök vår hemsida.

Ottobock
Leverantör av handikapphjälpmedel till hela Skandinavien.

Sodexo
har hjälpmedelscentral runt om hela Sverige och levererar och servrar hjälpmedel som sjukgymnaster och arbetsterapeuter skriver ut till brukare.

Vårdguiden
Läs om dysmeli på Vårdguiden.

Ågrenska
Ågrenska bedriver verksamhet för barn och ungdomar med funktionshinder deras familjer och professionella som möter barn och familjer.

← föregående sida