Uppsatser mm om dysmeli

Uppsatser

Dysmeli – Som alla andra men ändå inte (170 KB) pdf
En B-uppsats av Miranda Torndahl, hösten 2010

Småhänder, dysmeli och reduktionsmissbildningar – strategier kring utseendehandikapp (74 KB) pdf
En uppsats i socialantropologi, av Maria Gardsäter, hösten 2006

Dysmeli – diagnos och identitet (80 KB) pdf
Maria Gardsäters uppsats i socialantropologi, våren 2004

Presentationsmaterial

Dysmeli i antropologisk analys, ett brukarperspektiv (18,5 KB) pdf
Maria Gardsäter, Dysmeliseminariet i Asker, Norge, april 2005 
 
Dysmeli i antropologisk analys, ett brukarperspektiv (18,5 KB) pdf
Liselotte Hermansson, Dysmeliseminariet i Asker, Norge, april 2005

Forskning

Delaktighet i dagliga aktiviteter – Barn med dysmeli på nedre extremitet (170 KB) pdf
av Sjöberg, Lis; Sjöqvist Nätterlund, Birgitta (2007). 
Du kan också hämta rapporten från www.orebroll.se

 

← föregående sida