Lite om vår historia

1977

Svensk Dysmeliförening bildades den 15 oktober 1977. På initiativ av överläkaren Rolf Sörbye träffades i Örebro ett drygt trettiotal föräldrar till barn med dysmeli och man beslutade att bilda en förening. Syftet med föreningen var att skapa bättre förhållanden och vara till hjälp för dysmelibarnen och deras anhöriga.

1978

I oktober 1978 gav man ut det första Informationsbladet (som senare kom att kallas Dysmelibladet).

I oktober 1978 hade man det första lägret – som varade i 3 dagar och med 16 deltagande familjer.

Medlemsförteckningen för 1978 upptog 39 familjer boende från Skåne i syd till Dalarna i norr.

1979

1979 arrangerade vi det första vinter-lägret. Antalet deltagare var hela 120 personer och platsen var Klackbergs-gården i Norberg.

Till en början var föreningens verksamhet helt inriktad på dysmelifamiljerna. När sedan barnen växte upp kompletterade vi med såväl vinter- som sommarläger för de större barnen och ungdomarna.

Under de senaste åren har vi arbetat med att få igång verksamhet för vuxna med dysmeli – de är tyvärr ännu ganska fåtaliga bland våra medlemmar. Vi hoppas att kunna attrahera flera vuxna till föreningen!