Stadgar

Föreningen bildades i oktober 1977 och dess stadgar är ursprungligen antagna 1978.

Senaste ändringar antagna vid årsmöte 2012-07-30 och årsmöte 2013-07-29.

Stadgar – Svensk Dysmeliförening 2013

Stadgar – Svensk Dysmeliforenings lokala avdelningar